KESKUSTELULINJAT >

Vaivaako yksinäisyys parisuhteessa tai sinkkuna? – apua yksinäisyyteen on saatavilla

Yksinäisyys aikuisena on todellinen ongelma yhä useammalle. Yhtä vaivaa yksinäisyys parisuhteessa, toinen on eristäytynyt sairauden johdosta, ja yksi tuntee olevansa tahtomattaan ikuisesti sinkku. Apua yksinäisyyteen on kuitenkin saatavilla, olipa kyseessä parisuhteen haasteet tai yksinelämisen tuoma yksinäisyyden kokemus. 

Yksinäisyys aikuisena

Aikuisen yksinäisyys voi johtua monista eri syistä. Yksinäisyyttä ilmenee niin yksineläjien joukossa kuin parisuhteessa olevien keskuudessa. Yksinäisyys saattaa vallata mielen eron jälkeen, tai se voi olla seurausta esimerkiksi työelämän stressistä, elämänmuutoksista sekä erilaista tunnetason haasteista.

Näistä syistä johtuu aikuisen yksinäisyys 

Yllättävän moni meistä kokee sosiaalista ahdistuneisuutta. Ahdistuneisuus tekee sosiaalisista tilanteista haastavia, ja kannustaa vetäytymiseen. Aikuisen miehen tai naisen yksinäisyys voi johtua myös psyykkisistä sairauksista, kuten masennuksesta tai sosiaalisten tilanteiden pelosta, jotka vaikuttavat negatiivisesti sosiaaliseen aktiivisuuteen, ja johtavat eristäytymiseen.

Yksinäisyyden takana on usein elämänmuutokset, kuten muutto, työttömyys tai suhteen päättyminen. Yksinäisyys eron jälkeen tulee monelle yllätyksenä. Uusi tilanne voi johtaa kokonaisvaltaiseen ulkopuolisuuden tunteeseen.

Mikäli fyysiset terveysongelmat rajoittavat liikkumista ja osallistumista yhteisöllisiin aktiviteetteihin, saattaa tilanne johtaa sosiaalisten tilanteiden välttelyyn, joka hiljalleen vakiintuu pysyväksi tavaksi.

💬 Apua yksinäisyyteen – chattaa, viesti tai keskustele

Teknologian kehittyminen vähentää kanssakäymisiä kasvokkain

Yhteiskunnan kiireinen elämäntyyli ja kehittyvä teknologia ovat myös vaikuttaneet siihen, että ihmiset vetäytyvät omiin oloihinsa. Digitaalinen viestintä saattaa korvata kasvokkain tapahtuvan kanssakäymisen melkein kokonaan. 

Oman elämän vertailu sosiaalisessa mediassa näkyviin päivityksiin, sekä niiden jatkuva seuraaminen, voi lisätä yksinäisyyden tunnetta. Joskus jo pelkästään sosiaalisen median käytön vähentäminen ja hakeutuminen tapahtumiin, jossa ihmisiä voi tavata kasvokkain, auttaa lievittämään yksinäisyydestä johtuvaa ahdistusta.

Nämä asiat voivat johtaa yksinäisyyteen

Yksinäisyys aikuisena on usein monen asian seuraus. Muutokset elämässä saattavat johtaa meidät uuteen tilanteeseen, jossa ystävien hankkiminen osoittautuu vaikeaksi. Miehen tai naisen yksinäisyyden takana voi olla:

 • työelämän stressi ja kiire
 • elämänmuutokset (muutto, työttömyys, ero)
 • tunnetason haasteet ja itsetuntemuksen puute
 • sosiaalisten verkostojen puute
 • puutteellinen emotionaalinen yhteys muihin
 • ongelmat kommunikaatiossa
 • parisuhteen ongelmat ja etäisyyden tunne
 • yksineläjän arjen rutiinit ja eristyneisyys
 • vaikeudet luoda uusia ihmissuhteita
 • terveydelliset syyt ja fyysinen eristyneisyys

Lue lisää: Miten aloittaa elämänmuutos – näin pääset alkuun

Kuinka yksinäisyys vaikuttaa mielenterveyteen?

Yksinäisyys voi vaikuttaa mielenterveyteen vahingollisesti. Kun yksinäisyydestä tulee taakka, saattaa se lisätä stressiä, heikentää itsetuntoa ja altistaa mielenterveysongelmille, kuten masennukselle, ahdistukselle ja yliajattelulle

Yksinäisyyden kokeminen voi lisätä stressihormonien eritystä, mikä puolestaan vaikuttaa aivojen toimintaan. Pitkäaikainen, epätoivottu yksinäisyys saattaa johtaa keskittymisvaikeuksiin, ja ongelmiin esimerkiksi muistin sekä päätöksenteon kanssa.

Jopa puutteellinen emotionaalinen yhteys kumppaniin lisää henkistä kuormitusta, ja monesti se vaikuttaa heikentävästi itsetuntoon. Kun oma henkinen hyvinvointi ei ole tasapainossa, vaikuttaa se muun muassa unen laatuun, heikentäen immuunijärjestelmän toimintaa, ja lisäten siten myös tulehdusreaktioita elimistössä.

Positiivisten sosiaalisten suhteiden merkitys mielenterveydelle ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, on siis yllättävän suuri.

💬 Apua yksinäisyyteen – chattaa, viesti tai keskustele

Miten vähentää yksinäisyyttä? – eroon yksinäisyydestä näillä keinoin

Yksinäisyyden torjumiseksi on onneksi monia keinoja. Omat voimavarat huomioon ottaen, kannattaa suunnata huomio niihin kiinnostuksen kohteisiin, joiden parissa voit tavata muita ihmisiä. Se tarkoittaa joskus oman mukavuusalueen ulkopuolelle astumista, mutta se kannattaa.

Tunnetko olevasi ikuisesti sinkku ja yksinäinen? 

Sinkkuus on monelle oma valinta, mutta toisille se voi vahvistaa epäonnistumisen ja yksinäisyyden tunteita. Apua yksinäisyyteen saat muun muassa osallistumalla rohkeasti tilanteisiin, joissa muita ihmisiä, ja ehkäpä sen tulevan kumppanin, voi tavata.

Apua yksinäisyyteen – 10 neuvoa yksinäisyyden selättämiseen

 1. Vahvista sosiaalisia suhteita. Pidä yhteyttä perheenjäseniin, ystäviin ja tuttaviin säännöllisesti ja osallistu sosiaalisiin tapahtumiin sekä harrastuksiin.
 2. Uusien ihmissuhteiden luominen. Liity ryhmiin tai klubeihin, joissa olevat ihmiset jakavat samanlaiset kiinnostuksen kohteet. Osallistu paikallisiin tapahtumiin ja kokoontumisiin.
 3. Hyödynnä vertaistukea. Etsi vertaistukea eri ryhmistä tai keskustele ulkopuolisen auttajan kanssa. Voit myös ottaa osaa vertaistukiryhmiin, joissa jaetaan samanlaisia kokemuksia yksinäisyydestä.
 4. Vapaaehtoistyö. Vapaaehtoistyö tarjoaa mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä ja tehdä merkityksellistä työtä.
 5. Aloita liikunta. Liikunta edistää hyvinvointia ja tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen erilaisissa liikuntaryhmissä.
 6. Harrastukset ja kurssit. Osallistu harrastuksiin tai kursseille, joissa voit jakaa kiinnostuksen kohteesi muiden kanssa.
 7. Hae apua yksinäisyyteen ammattilaiselta. Hae tarvittaessa apua ammattilaiselta, kuten psykologilta tai terapeutilta.
 8. Ole oma-aloitteinen. Tartu aktiivisesti tilaisuuksiin ja ole avoin uusille kokemuksille.
 9. Ajatusmaailman muutos. Tarkastele omia ajatuksiasi ja asenteitasi yksinäisyyteen. Harkitse mahdollisia muutoksia omassa toiminnassasi.

On tärkeää kokeilla erilaisia keinoja ja löytää ne, jotka sopivat parhaiten omiin tarpeisiin.

Yksinäisyys parisuhteessa – näin vahvistat yhteyden kumppaniin

Yksinäisyys ei ole vieras tunne monille edes parisuhteessa. Asian ottaminen puheeksi voi auttaa rakentamaan yhteyden uudestaan. Avoimuus, yhteiset kokemukset sekä kumppanin arvostaminen ovat keskeisiä elementtejä etääntymisen ehkäisemiseen.

Henkinen yksinäisyys parisuhteessa

Onko henkinen yksinäisyys parisuhteessa muuttunut vallitsevaksi tilaksi? Vaikka fyysisesti toinen on läsnä, voi suhteen toinen tai molemmat osapuolet kokea, että syvempi henkinen yhteys puuttuu. Tähän voi liittyä esimerkiksi tunteita siitä, ettei kumpikaan koe tulevansa suhteessa ymmärretyksi omia tarpeitaan koskien.

Henkisen yksinäisyyden lievittämiseksi on tärkeää edistää avointa kommunikaatiota kumppanin kanssa, ilmaista tunteita ja tarpeita selkeästi sekä pyrkiä yhteisiin aktiviteetteihin, jotka vahvistavat emotionaalista sidettä. 

Pariterapia voi tarjota tärkeää tukea ja työkaluja parin välisen yhteyden syventämiseksi sekä henkisen yksinäisyyden käsittelemiseksi.

Eroon yksinäisyydestä parisuhteessa – 5 vinkkiä etääntymisen ehkäisemiseksi

 1. Avoimen viestinnän edistäminen parisuhteessa. Keskustele kumppanisi kanssa avoimesti tunteistasi ja tarpeistasi. Aktiivinen kuuntelu ja toisen ymmärtäminen vahvistavat emotionaalista yhteyttä.
 2. Yhteisten aktiviteettien suunnittelu. Järjestäkää yhteisiä harrastuksia tai aktiviteetteja, jotka tukevat yhteyden luomista tai ylläpitämistä. Viettäkää aikaa yhdessä tekemällä asioita, jotka tuovat iloa ja vahvistavat läheisyyttä.
 3. Ajan antaminen toiselle. Rajoittakaa älylaitteiden käyttöä ja varatkaa sen sijaan aikaa toisillenne, ilman häiriötekijöitä. Laadukas aika yhdessä vahvistaa parisuhdetta.
 4. Parisuhdekursseille osallistuminen. Parisuhdekurssit tai terapia voivat opettaa uusia taitoja ja näkökulmia, jotka vahvistavat sidettä välillänne.
 5. Arvostuksen ilmaiseminen. Anna säännöllisesti tunnustusta ja arvostusta kumppanillesi. Pienet eleet ja sanat luovat suhteeseen positiivisen ilmapiirin.

Tasapainoisen ja toisia kunnioittavan parisuhteen rakentaminen vaatii aina molempien osapuolien panosta. 

Lue lisää: Terve parisuhde ja toimivan parisuhteen edellytykset

Apua yksinäisyyteen on saatavilla

Yllättävän moni on samassa tilanteessa kanssasi juuri nyt tai on joskus kokenut yksinäisyyttä. Ota ensimmäinen askel kohti parempaa henkistä hyvinvointia, hakemalla tukea tilanteen korjaamiseksi. Listasimme avuksesi tahoja, joiden kautta voi saada apua yksinäisyyteen.

 • Ystävät ja perhe. Ota yhteyttä läheisiisi, ja jaa tunteitasi avoimesti heidän kanssaan.
 • Vertaistukiryhmät. Liity paikalliseen vertaistukiryhmään, jossa voit jakaa kokemuksia muiden kanssa.
 • Kuntoutus- ja terapiapalvelut. Hae apua ammattilaisilta, kuten psykologilta, psykiatrilta tai terapeutilta.
 • Sosiaaliset tapahtumat ja harrastukset. Osallistu ryhmiin tai harrastuksiin, joissa voit tavata uusia ihmisiä.
 • Vapaaehtoistyö. Hakeudu vapaaehtoistyöhön, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä hyvää ja tavata samanhenkisiä ihmisiä.
 • Uskonnolliset yhteisöt. Osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joissa voit löytää tukea ja kokea yhteisöllisyyttä.
 • Verkkofoorumit ja chat-palvelut. Hyödynnä halutessasi ulkopuolista keskusteluapua tarjoavia palveluita, kuten terveysalan ammattilaisten ylläpitämiä chat-palveluita tai muiden palveluntarjoajien tukipalveluita.
 • Paikalliset järjestöt ja yhdistykset. Tutustu paikallisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin ja yhteisöihin, jotka tarjoavat palveluitaan.
 • Puhelinpalvelut sekä verkkopalvelut. Soita paikalliseen kriisipuhelimeen tai mielenterveyspalveluun saadaksesi tukea ja keskusteluapua.
 • Pariterapia. Harkitse pariterapiaa, mikäli yksinäisyytesi liittyy parisuhteen haasteisiin.
 • Opintopiirit ja kurssit. Osallistu opintopiiriin tai kursseille, joissa voit jakaa kiinnostuksesi muiden kanssa.

Yksinäisyyden helpottamiseksi on tärkeää etsiä apua monista eri lähteistä. Jokainen meistä voi löytää itselleen sopivan tavan saada tukea omaan tilanteeseen. Ensin on kuitenkin tehtävä päätös siitä, että on aika päästä eroon yksinäisyydestä, ja alkaa tavoitella elämää, jossa on enemmän sosiaalisia kontakteja, parempaa kommunikaatiota sekä ilonaiheita, yhdessä koettuna.

Muita aiheita