KESKUSTELULINJAT >

Tyhjyyden tunne kertoo merkityksettömyyden kokemuksesta – näin kohtaat tunteen ja selätät sen

Tyhjyyden tunne voi viestiä merkityksettömyyden kokemuksesta, mutta sen ei tulisi antaa määritellä sinua kokonaan. Negatiiviset tunteet kuuluvat ajoittain elämään, ja niiden kohtaaminen sekä voittaminen on mahdollista. Lue artikkelista, miten sisäinen tyhjyyden tunne vaikuttaa elämään, kuinka se tulisi kohdata ja käsitellä, sekä löydä keinoja uuden, merkityksellisemmän elämänvaiheen aloittamiseen. 

Miten sisäinen tyhjyyden tunne ilmenee? – tunnistaminen ja käsittely

Tyhjyyden tunteen tunnistaminen, ja sen tuomien kokemusten sekä toimintamallien käsittely ovat ensiarvoisen tärkeitä hyvinvoinnille. Jatkuva tunne tyhjyydestä tai hukassa olemisesta johtaa helposti muihin kielteisiin tunnetiloihin, joita voivat olla muun muassa:

 • välinpitämättömyys tai tylsyys elämää kohtaan
 • toistuva tunne, ettei mikään tuota iloa tai tyydytystä
 • ahdistus, yliajattelu tai masentuneisuus ilman selkeää syytä
 • tarve täyttää tyhjyys ulkoisilla asioilla kuten ostokset, ruoka tai päihteet

Omien tunteiden juurisyiden löytäminen vaatii itsereflektiota ja syvempää pohdintaa omaa elämää koskien. On tärkeää hyväksyä kokemasi tunteet ja niiden vaikutukset. Pyri ymmärtämään, miksi tunnet näin, ja mitä tarvitset voidaksesi paremmin.

Kun olet tietoinen siitä, miten sisäinen tyhjyyden tunne vaikuttaa valintoihisi, voit alkaa työskentelemään tunteen kanssa rakentavasti, ja löytää syvempää merkitystä ja tyydytystä elämääsi. 


Kaipaatko keskusteluapua? – chattaa, viesti, tai soita


Merkityksettömyyden kokemus ja oman itsensä arvostaminen

Joskus tyhjyyden tunne on lähtöisin merkityksettömyyden kokemuksesta. Kun tunnet elämäsi olevan tyhjää, saatat alkaa kyseenalaistaa oman arvosi ja merkityksesi maailmassa. Tämä voi ilmetä itsekriittisyytenä, alhaisena itsetuntona tai jopa itseinhona. 

Kun koemme olevamme merkityksettömiä, voi olla vaikeaa tunnistaa omaa potentiaalia tai arvoa. Tämä voi johtaa toimintaan, joka ei ole omien etujen mukaista, kuten itsetuhoisuuteen, itsestä huolehtimatta jättämiseen tai velvollisuuksien pakoiluun.

Merkityksettömyyden tunne voi vaikuttaa:

 • Ihmissuhteisiin
 • työsuoritukseen
 • taloudenhallintaan
 • motivaatioon ja innostuksen puutteeseen
 • yleiseen elämänlaatuun 

On tärkeää tunnistaa omat negatiiviset ajatusmallit ajoissa, ja pyrkiä rakentamaan myönteistä suhdetta itseen. Sen kautta on mahdollista löytää oma itsensä uudelleen ja arvostus omaa itseä kohtaan.

Lue lisää: Raha ja onnellisuus

Näistä asioista tyhjyyden tunne elämässä voi johtua


Tyhjyyden tunne voi olla normaali reaktio elämän vaikeuksiin ja haasteisiin. Siihen voi johtaa:

 • menetykset, kuten rakkaan ihmisen kuolema, avioero tai työpaikan menetys
 • merkityksettömältä tuntuva työ tai ura
 • yksinäisyys ja sosiaalisen tuen puute
 • traumaattiset kokemukset, kuten väkivalta tai hyväksikäyttö
 • henkilökohtaiset pettymykset tai epäonnistumiset
 • ristiriidat omien arvojen ja elämäntilanteen välillä
 • pohjaton tarve hyväksynnälle ja rakkaudelle, joka ei täyty
 • identiteettikriisit tai vaikeudet oman paikan löytämisessä yhteisöstä

Lue lisää: Vaivaako yksinäisyys parisuhteessa tai sinkkuna? – selätä yksinäisyys

Mikä auttaa tyhjyyden tunteeseen? – ymmärrä, hyväksy ja muuta

Hyväksyminen on olennainen osa tyhjyyden tunteeseen vastaamista. Tämä tarkoittaa, että tunnistamme ja hyväksymme tunteen ilman tuomitsemista tai vastustamista. Tunne voi tuntua uhkaavalta tai häpeälliseltä. Kuitenkin vasta hyväksymällä sen, voimme alkaa työskennellä sen kanssa rakentavasti.

Yksi tärkeimmistä keinoista muutoksen aikaansaamiseen on itsetuntemuksen ja itsereflektion lisääminen. Tämä voi sisältää:

 • mindfulness-harjoituksia
 • terapiaa
 • kirjoittamista
 • keskustelua luotettavien ystävien tai ammattilaisten kanssa
 • vertaistukea tai ulkopuolista keskusteluapua

Tavoitteena on tunnistaa syvemmät juuret tyhjyyden tunteelle ja löytää terveitä tapoja käsitellä niitä.

Rakentavat elämäntapamuutokset voivat auttaa voittamaan tyhjyyden tunteen. Tämä voi sisältää terveellisten ihmissuhteiden luomista, itselle merkityksellisten tavoitteiden asettamista, ja pyrkimystä löytää mielenkiintoa sekä tyydytystä elämän pienistä asioista. Pienet askeleet kohti myönteisiä muutoksia ovat avain parempaan elämänlaatuun.

Lue lisää: Miten parantaa itsetuntoa? – harjoituksia

Näin luot merkityksellisen elämän itsellesi

Kun haluat luoda merkityksellisemmän elämän itsellesi, aloita tarkastelemalla itseäsi ja omia arvojasi. Mikä on sinulle todella tärkeää elämässä? Mitkä asiat tuovat sinulle iloa ja tyydytystä? Tunnista myös omat vahvuutesi ja intohimosi.

On tärkeää määrittää selkeät ja saavutettavissa olevat tavoitteet, jotka perustuvat omiin arvoihin ja intohimoihin. Näiden tavoitteiden tulisi ohjata päivittäistä toimintaa, ja auttaa sinua rakentamaan hyvinvointia tukeva elämä itsellesi. Lisäksi tärkeitä seikkoja ovat:

 • Ihmissuhteiden hoitaminen. Panosta terveisiin ihmissuhteisiin, jotka tukevat ja kannustavat sinua. Vietä aikaa läheistesi kanssa ja ilmaise heille rakkauttasi sekä arvostustasi. Ihmissuhteet ovat olennainen osa merkityksellistä elämää.
 • Ole avuksi toisille. Vapaaehtoistyö, ystävien tukeminen ja pienet hyvän teot voivat antaa elämällesi syvempää merkitystä sekä tyydytystä.
 • Henkilökohtaisen kasvun ja oppimisen edistäminen. Pyri kehittymään ja oppimaan uusia asioita. Tämä voi tapahtua esimerkiksi lukemalla, osallistumalla kursseille tai harrastuksiin, jotka tukevat omaa henkilökohtaista kasvua. Henkilökohtainen kasvu ja oppiminen tuovat uutta innostusta ja motivaatiota elämään.
 • Nauti hetkistä ja ole läsnä. Ole läsnä tässä hetkessä. Nauti pienistä asioista ja arvosta niitä hetkiä, jotka tuovat iloa sekä onnea elämääsi.
 • Mielen ja kehon hyvinvointi. Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi niin fyysisesti kuin henkisestikin. Terveellinen ruokavalio, liikunta, lepo ja rentoutuminen ovat kaikki tärkeitä osia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Lue lisää: Positiivinen mielenterveys voimavarana

Merkityksellisen elämän luominen on prosessi, joka vaatii omistautumista, itsetutkiskelua ja avoimuutta uusille kokemuksille sekä mahdollisuuksille. Muutos ei ehkä tapahdu hetkessä, mutta sitoutuminen prosessiin johtaa merkittäviin positiivisiin muutoksiin, ja tyhjyyden tunne voi alkaa väistymään sisällöltään rikkaamman elämän tieltä.

Jätä tyhjyyden tunne elämässä taakse – hae tukea elämänmuutokseen

Muutosprosessiin voi olla hyödyllistä hakea apua eri tahoilta, jotka tarjoavat asiantuntemusta tai tukea. Listasimme alle muutamia esimerkkejä:

 1. Terapiapalvelut. Ammattilainen auttaa sinua työskentelemään läpi henkilökohtaisia haasteita, käsittelemään menneisyyden traumoja, ja kehittämään taitoja itsesi ymmärtämiseen sekä kasvuun.
 2. Valmennuspalvelut. Valmentaja voi tarjota ohjausta ja tukea tavoitteidesi asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. He auttavat sinua kehittämään selkeämpiä strategioita ja pitävät sinut vastuussa edistymisestäsi.
 3. Vertaistuki. Osallistuminen vertaistukiryhmään voi tarjota mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja saada tukea samanlaisten haasteiden kokeneilta ihmisiltä. Tällainen tuki on monesti erittäin voimauttavaa ja rohkaisevaa.
 4. Mentori. Mentori tarjoaa neuvoja, ohjausta ja inspiraatiota omien tavoitteiden ja unelmien saavuttamiseen. He voivat jakaa omia kokemuksiaan, ja tarjota näkökulmia, jotka auttavat sinua etenemään omalla polullasi.

Tärkeintä on löytää tuki ja apu, joka sopii parhaiten omiin tarpeisiin ja tilanteeseen. Olipa kyse sitten ammattilaisen, vertaistuen tai mentorin tarjoamasta tuesta, avun pyytäminen on jo ensimmäinen askel kohti merkityksellisempää elämää.

Keskusteluapua netissä – ole yhteydessä

Ratkaisuja tyhjyyden tunteeseen – mindfulness ja meditaatio

Tyhjyyden tunteen kohtaaminen voi olla haastavaa, mutta mindfulness sekä meditaatio tarjoavat tehokkaita keinoja tämän tunteen hallintaan ja voittamiseen. Nämä työkalut auttavat lisäämään tietoista läsnäoloa ja hyväksyvää suhtautumista omiin ajatuksiin, tunteisiin sekä kokemuksiin.

Mindfulness auttaa meitä pysähtymään ja tunnistamaan tyhjyyden tunteen hetkessä, ilman tuomitsemista tai reagointia. Se opettaa meitä hyväksymään eri tunteet ja ajatukset sellaisina kuin ne ovat, mikä voi vähentää niiden valtaa meihin. Mindfulness-harjoitukset auttavat myös löytämään sisäistä rauhaa ja tasapainoa keskellä elämän myllerryksiä.

Lue lisää: Olenko onnellinen? – näistä asioista tunnistat onnellisen ihmisen

Meditaatio irrottaa negatiivisista ajatuskierteistä

Meditaatio tarjoaa meille tilan tutkia syvemmin tyhjyyden tunteen juuria, ja löytää keinoja sen käsittelyyn. Meditaatioharjoitukset auttavat irrottautumaan negatiivisista ajatuskierteistä ja löytämään selkeyttä sekä uusia näkökulmia elämäämme. Säännöllinen meditaatio voi myös vahvistaa mielen tasapainoa, ja luoda vahvempaa yhteyttä sisäiseen itseemme.

Voit tutustua näihin menetelmiin ohjatusti esimerkiksi mindfulness- ja meditaatiokursseilla tai verkosta löytyvän tiedon ja opastuksen avulla. Myös terapiatuki voi olla hyödyllistä prosessissa, erityisesti jos tyhjyyden tunne liittyy syvempiin emotionaalisiin tai psykologisiin haasteisiin elämässä.

Muita aiheita