KESKUSTELULINJAT >

Raitistumisen vaiheet – päihdekokemusasiantuntija ja oma verkosto tukena muutoksessa

Ovatko päihteet, kuten alkoholi, huumeet tai lääkkeiden väärinkäyttö alkaneet viedä liikaa aikaa ja iloa elämästä? Elämä muuttuu, kun kohtaat raitistumisen vaiheet askel kerrallaan. Lue artikkelista, kuinka edetä, mistä saat apua, ja mitä positiivisia muutoksia on edessäsi. Ota ammattilainen, päihdekokemusasiantuntija tai oma verkosto tueksi mukaan matkallesi. 

Alkoholismin kehitysvaiheet etenevät yksilöllisesti

Yksi yleisimmistä päihdeongelmista on alkoholiongelma. Alkoholin käyttö voi ajautua ongelmalliseksi pikkuhiljaa, joten riippuvuus on monesti vaikea tunnistaa ajoissa. 

Alkoholismin kehitysvaiheet tiivistetysti

 1. Alkoholin käytön aloittaminen. Varhaisessa vaiheessa alkoholin käyttö voi tuntua sosiaalisesti hyväksyttävältä ja jopa nautinnolliselta.
 2. Kasvava riippuvuus. Alkoholin käyttö lisääntyy, ja toleranssi kasvaa. Päihteitä tarvitaan enemmän saman vaikutuksen saamiseksi. Ajatukset liikkuvat yhä enemmän alkoholin ympärillä.
 3. Ongelmien ilmeneminen. Alkoholiongelma alkaa vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä ihmissuhteisiin ja työelämään.
 4. Tunnustaminen ja muutos. Alkoholiongelman olemassaolo on aika tunnustaa. Päätös elämänmuutoksesta ja avun hakemisesta on jokaisen oma.

Lue lisää: Ryyppyputki ja lomatissuttelu – takaisin kiinni arkeen

Milloin kyseessä on päihdeongelma?

Päihdeongelmaan liittyy muun muassa sietokyvyn kasvu, salailu, vieroitusoireet ja hallitsematon päihteiden käyttö. Ongelman tunnistaminen voi olla haastavaa, koska se, milloin kyseessä on päihdeongelma, vaihtelee yksilöittäin. Ongelman vakavuusaste voi olla jokaisella erilainen. 

Eri päihteet tuovat mukaan omat haasteet ja lieveilmiöt. On kuitenkin olemassa useita merkkejä ja oireita, jotka auttavat päihdeongelman tunnistamisessa. 

10 seikkaa, joiden avulla tunnistat päihdeongelman

 1. Käytön lisääntyminen ja sietokyvyn kasvu. Päihteiden käytön määrä kasvaa ajan myötä, kun sietokyky lisääntyy. Tarvitset yhä enemmän päihteitä saman vaikutuksen saamiseksi.
 2. Vieroitusoireet. Kun päihteiden vaikutus lakkaa, ilmenee fyysisiä ja psyykkisiä vieroitusoireita, kuten vapinaa, ahdistusta, pahoinvointia ja hikoilua.
 3. Hallitsematon käyttö. Et kykene enää hallitsemaan päihteiden käyttöä, ja yrityksesi lopettaa epäonnistuvat toistuvasti. 
 4. Sosiaalisten ja ammatillisten ongelmien esiintyminen. Päihdeongelma voi johtaa konflikteihin ihmissuhteissa, ongelmiin töissä, ja jopa laittomaan toimintaan rahan hankkimiseksi päihteiden ostoa varten.
 5. Muutokset fyysisessä ja psyykkisessä terveydessä. Liiallinen päihteiden käyttö aiheuttaa terveysongelmia, kuten maksavaurioita, masennusta, ahdistusta ja muistiongelmia.
 6. Päihteisiin liittyvä salailu. Ongelmallista päihteidenkäyttöä salaillaan usein perheeltä ja ystäviltä.
 7. Menetykset ja haitat. Päihdeongelma johtaa usein menetyksiin, kuten eroon, työn menettämiseen ja taloudellisiin vaikeuksiin.
 8. Välinpitämättömyys muista elämänalueista. Päihteiden käyttö muuttuu keskeiseksi elämässä, ja muut harrastukset, kiinnostuksen kohteet sekä vastuut muuttuvat toissijaisiksi.
 9. Jatkuva halu käyttää päihteitä, haitoista huolimatta. Päihteiden käyttö jatkuu, huolimatta niiden aiheuttamista ongelmista ja haitoista.
 10. Muutokset persoonallisuudessa ja käytöksessä. Päihdeongelma voi johtaa muutoksiin käytöksessä, kuten ärtyisyyteen, impulsiivisuuteen ja aggressiivisuuteen.

Merkit voivat olla hienovaraisempia alkuvaiheessa. Mikäli epäilet, että sinulla tai läheiselläsi on päihdeongelma, on suositeltavaa hakea apua ammattilaiselta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päihdeongelman aikainen tunnistaminen ja hoito auttavat ehkäisemään vakavampia seurauksia.

Lue lisää: Näin tunnistat ongelman ja pääset eroon riippuvuudesta

Miten saada apua alkoholismiin?

Alkoholismiin on saatavissa tukea monilta eri tahoilta. Terveydenhuollon ammattilaiset, kuten lääkärit ja terapeutit, antavat hoitoa sekä neuvontaa. Alkoholismiin erikoistuneet hoitoyksiköt ja päihdeklinikat tarjoavat intensiivisempää hoitoa sekä vieroitusta, mikä on monesti tarpeen matkalla raitistumiseen.

Päihteiden kokemusasiantuntija tai AA apuna – oman verkoston lisäksi

Vertaistukiryhmät, kuten AA sekä päihdekokemusasiantuntijat tarjoavat tukea, ja jakavat tarvittaessa myös omia kokemuksia raitistumisen vaiheista.

Lisäksi ystävien ja perheen tuki voi olla ratkaisevan tärkeää alkoholismista tai muiden päihteiden ongelmakäytöstä toipumisessa. Rakastavien ihmisten tuki ja ymmärrys auttaa tunnistamaan päihderiippuvuuden oireet, vahvistamaan päätöstä raitistua, ja ylläpitämään sitä. 

Raitistuminen on henkilökohtainen päätös, ja jokainen vastaa omasta muutoksestaan. Verkosto tarjoaa kuitenkin tärkeää tukea sekä kannustusta matkalla kohti terveempää ja raitista elämää.

Lue lisää: Tietoa päihdehoidosta

Raitistumisen vaiheet eivät aina etene suoraviivaisesti

Raitistumisen eri vaiheet eivät aina etene suoraviivaisesti, sillä päihderiippuvuus on monitahoinen ongelma. Saatat kohdata erilaisia haasteita ja takaiskuja matkalla toipumiseen, kuten:

 • sosiaalisia paineita
 • vieroitusoireita
 • psyykkisiä esteitä ja 
 • vanhojen tottumusten houkutusta

Raitistumisessa korostuu aina yksilön kyky oppia käsittelemään vaikeuksia ja stressiä ilman päihteitä, mikä voi vaatia aikaa sekä toistuvia yrityksiä ennen kuin raittiina pysyminen muuttuu elämäntavaksi.

Mitä on kokemusasiantuntijuus? 

Kokemusasiantuntijuus tarkoittaa henkilön asiantuntemusta ja ymmärrystä tietystä asiasta tai elämäntilanteesta, omien henkilökohtaisten kokemusten kautta. Kokemusasiantuntijat ovat ihmisiä, jotka ovat kokeneet tietyt elämäntapahtumat, haasteet tai ongelmat, ja he jakavat näitä kokemuksiaan muiden hyväksi, esimerkiksi tukiryhmissä, keskustelutukena, koulutuksissa tai yhteisöissä.

Kokemusasiantuntijuus on arvokas palvelu monilla aloilla, kuten: 

 • päihdehuollossa
 • mielenterveystyössä
 • sosiaalityössä ja
 • terveydenhuollossa

Kuka voi olla päihdekokemusasiantuntija?

Päihdekokemusasiantuntijaksi voi ryhtyä henkilö, joka on omakohtaisesti kokenut päihdeongelman, toipunut siitä, ja haluaa jakaa omia kokemuksiaan sekä oppimiaan taitoja muille.

Päihdekokemusasiantuntijat ovat entisiä päihderiippuvaisia, jotka ovat onnistuneet raitistumaan ja toipumaan. He omaavat syvän ymmärryksen päihdeongelman monimutkaisuudesta ja toipumisen haasteista. 

💬 Keskustele kokemusasiantuntijan kanssa

Raitistumisen vaiheet

Raitistumisen vaiheet ovat jokaisella yksilölliset, eivätkä ne aina etene johdonmukaisesti. Listasimme alle yleisiä vaiheita, joiden avulla voit edetä kohti raitistumista.

 • Tiedon etsiminen. Opiskele esimerkiksi alkoholismin kehitysvaiheet, reseptilääkkeiden vaarat tai etsi tietoa riippuvuudesta. On tärkeää ymmärtää, minkä kanssa olet tekemisissä, ja miten päihteiden käyttö on vaikuttanut elämääsi.
 • Päätöksen tekeminen. Tee tietoinen päätös raitistumisesta. Tämä on ensimmäinen askel kohti terveempää elämää.
 • Suunnitelma. Laadi suunnitelma raitistumistasi koskien. Se voi sisältää tarvittavan tukiverkoston rakentamista, ja heidän avullaan tehdyn suunnitelman päihteistä eroon pääsemiseksi sekä uusien terveellisempien elämäntapojen kehittämiseksi.
 • Päihdehoito. Päihdeongelman vakavuudesta riippuen on hyvä harkita ammattilaisten ohjaaman päihdehoidon, kuten vieroitushoidon tai terapian, aloittamista.
 • Vertaistuki. Liity raitistumista tukevaan ryhmään tai hae tukea päihdekokemusasiantuntijoilta. Vertaistuki on arvokasta, ihan koko matkalla kohti raitistumista.
 • Muutokset arjessa. Tee muutoksia elämäntapoihin. Etsi esimerkiksi terveellisiä tapoja käsitellä stressiä ja vaikeuksia. Vältä tilanteita, ja ihmissuhteita, jotka altistavat päihteiden käytölle. Ympäröi sen sijaan itsesi ihmisillä ja tapahtumilla, jotka tukevat uutta alkua elämässäsi.

💬 Kokemusasiantuntijat ja vertaistukea päihdeongelmaiselle tai läheiselle

Lopetin alkoholinkäytön ja hämmästyin muutoksista – näin kertoo moni raitistunut

Juomisen tai muiden päihteiden lopettaminen tuo uusia kokemuksia. Raitistumisen eri vaiheet tarjoavat mahdollisuuden uudistaa elämää, ja kokea monia myönteisiä muutoksia. 

Kun lopetat alkoholinkäytön tai luovut mistä tahansa riippuvuudesta, saatat hämmästyä positiivisista muutoksista, jotka liittyvät terveyteen, elämänlaatuun ja yleiseen hyvinvointiin.

Raittiina pysyminen elämäntapana – 10 positiivista muutosta

 1. Fyysinen terveys parantuu. Alkoholin käytön lopettaminen tai muusta haitallisesta aineesta irtaantuminen johtaa parempaan fyysiseen terveyteen. Iho kirkastuu, energia lisääntyy ja unenlaatu paranee.
 2. Paremmat ihmissuhteet. Raitistuminen näkyy myös parempina ihmissuhteina. Esimerkiksi alkoholin aiheuttamat konfliktit ja käyttäytymisen ennakoimattomuus eivät enää varjosta suhteita.
 3. Talous. Päihteisiin kulutetut rahat ovat käytössä tarpeellisempiin asioihin.
 4. Henkinen selkeys. Ilman alkoholia tai muita päihteitä, mielen valtaa suurempi selkeys. Tämä auttaa päätöksenteossa ja tavoitteiden asettamisessa.
 5. Parempi unenlaatu. Esimerkiksi alkoholin vaikutus unenlaatuun on yleisesti huono, ja juomisen lopettaminen johtaa yleensä jollakin aikavälillä parempaan unenlaatuun sekä levollisempiin öihin.
 6. Luovuus ja harrastukset. Raitistuminen antaa tilaa luovuudelle ja harrastuksille, joille aiemmin ei ollut aikaa tai energiaa.
 7. Itsetunto. Kun voitat päihdeongelman, vahvistaa se itsetuntoa ja itsearvostusta.
 8. Parempi keskittyminen ja tuottavuus. Päihteiden lopettaminen parantaa kykyä keskittyä, ja auttaa olemaan tuotteliaampi työssä tai opiskeluissa.
 9. Terveysongelmien selättäminen. Alkoholin käytön lopettaminen auttaa lieventämään tai jopa parantamaan alkoholista johtuvia terveysongelmia, kuten maksavaurioita ja sydänvaivoja.
 10. Elämänlaadun kokonaisvaltainen paraneminen. Raitistuminen johtaa yleensä kokonaisvaltaiseen elämänlaadun parantumiseen, joka heijastuu monille elämän osa-alueille.

“Lopetin alkoholinkäytön, ja hämmästyin elämän tarjoamista mahdollisuuksista”, on yksi alkoholista eroon päässeiden yleisimmistä oivalluksista. Mikäli otat raitistumisen vaiheet vastaan askel kerrallaan, haet apua, ja pysyt sitoutuneena päämäärääsi, saatat kokea sen myös itse. Raittiina pysyminen on valinta, ihan jokainen päivä.

Lue lisää: Apua päihdeongelmiin

Muita aiheita