KESKUSTELULINJAT >

Eroon riippuvuudesta – tunnista riippuvuudet ja aloita niiden hoito

Paha tapa vai addiktio? Käytitpä asiasta mitä nimeä tahansa, on olemassa useita syitä, miksi hankkiutua eroon riippuvuudesta jo varhaisessa vaiheessa. Riippuvuuksien kirjo on moninainen, sillä addiktio voi liittyä joko aineisiin tai tiettyihin käyttäytymismalleihin. Artikkelissa kerromme, minkälaista apua riippuvuuteen on tarjolla, mistä merkeistä tunnistat erilaiset riippuvuudet, ja miten niiden hoito on toteutettavissa.

Erilaiset riippuvuudet piilottelevat arjen keskellä

Riippuvuudesta puhutaan, kun henkilöllä on voimakas tarve tietyn aineen tai toiminnan jatkuvaa käyttöä kohtaan. Monille riippuvuudet ovat jo niin arkipäiväistyneet, että toiminnan tai käytön ongelmallisuutta on vaikea huomata.

Erilaiset riippuvuudet vaihtelevat ikäryhmittäin ja alueittain. Joillakin alueilla tai ikäryhmissä esimerkiksi huumeet voi olla yleisempi ongelma kuin alkoholiriippuvuus tai tupakointi. Teknologian kehittyessä myös erilaisten digitaalisten riippuvuuksien, kuten sosiaalisen median ja videopelien pakonomainen käyttö on kasvanut.

Riippuvuudesta eroon pääseminen alkaa addiktion tunnistamisella

Tunnista oma ongelmakäytös ajoissa. Mikäli toimintasi aiheuttaa haasteita tärkeissä ihmissuhteissa, työelämässä tai muuten vaikuttaa kielteisesti omaan hyvinvointiin, on aika pysähtyä miettimään, miten tilanne korjataan.

Erilaisia addiktioita

 • Aineiden väärinkäyttö. Addiktio eri aineisiin (alkoholi, huumeet, tupakka ja reseptilääkkeet) voi alkaa salakavalasti. Lopulta tarve käyttöön on pakonomaista, ja käytön lopettamisesta aiheutuu vieroitusoireita.
 • Peliriippuvuus. Peliriippuvuudessa, pelaamista ei enää pystytä hallitsemaan, mikä johtaa talousvaikeuksiin ja ongelmiin ihmissuhteissa.
 • Ruokariippuvuus. Ruokariippuvuudesta puhutaan, kun henkilöllä on voimakas tarve syödä tiettyjä ruokia tai syödä ylipäätään liikaa, vaikka se aiheuttaisi haittaa terveydelle. Tämä aiheuttaa monia terveysongelmia.
 • Riippuvuus sosiaalisesta mediasta tai tietokonepeleistä. Myös digitaalinen maailma voi johtaa riippuvuuteen. Yksilö saattaa käyttää ison osan ajastaan näiden toimintojen parissa, mikä vaikuttaa negatiivisesti fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä sosiaalisiin suhteisiin.
 • Työriippuvuus eli työnarkomania. Joillekin riippuvuus liittyy niinkin arkiseen asiaan kuin työhön. Henkilö on käytännössä jatkuvasti kiinni työssään, kykenemättä irrottautumaan työstä edes vapaa-aikana. Tämä vaikuttaa usein kielteisesti terveyteen ja henkilökohtaiseen elämään. 

Näistä merkeistä tunnistat riippuvuuden

Riippuvuudesta kertovien merkkien tunnistaminen voi olla haastavaa, sillä ihminen usein sopeutuu omiin toimintamalleihinsa, olivatpa ne hyviä tai huonoja. Vertailu toisiin ei myöskään tuo tarvittavaa apua addiktion tunnistamisessa. Se, mikä sopii toiselle, ei välttämättä ole hyväksi itselle. 

Katso alta merkit, jotka kertovat ongelmallisesta suhtautumisesta tiettyyn aineeseen tai toimintaan.

Riippuvuuden merkit

 1. Voimakas tarve käyttää tiettyä ainetta.
 2. Pakonomainen tarve suorittaa tiettyä toimintaa säännöllisesti. 
 3. Aineen käyttöä tai toimintaa ei pysty lopettamaan, vaikka seuraukset ovat haitallisia.
 4. Vieroitusoireiden ilmaantuminen, kuten ahdistus, ärtyneisyys tai fyysiset oireet.
 5. Jatkuvat ajatukset tai keskittyminen kyseiseen toimintaan tai aineeseen.
 6. Jatkuva vaikutuksen alaisena oleminen.

Mielenterveystalon oirekyselyt voivat toimia hyvinä työkaluina oman riippuvuuden kartoittamisessa.

Lue lisää: Päihderiippuvuuden oireet – askeleet kohti päihteetöntä elämää

Näiden seurausten takia haluat eroon riippuvuudesta ajoissa 

Erilaiset riippuvuudet vaikuttavat kielteisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiisi. Riippuvuuden seurauksena voi olla useita eri terveysongelmia, kuten sydän- ja verisuonitaudit, maksavauriot, keuhkosairaudet tai infektiot. 

Addiktiot vaikuttavat myös psyykkiseen terveyteen, aiheuttaen masennusta, ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia. Vaikutukset näkyvät nopeasti myös sosiaalisissa suhteissa. Kun ajatukset ovat riippuvuutta aiheuttavassa aineessa tai toiminnassa, johtaa se usein eristäytymiseen, ongelmiin perhesuhteissa tai ystävien menettämiseen.

Riippuvuudet tuovat mukanaan myös taloudellisia ongelmia, kuten velkaantumista, ja monesti edessä on myös uuden työpaikan etsintä. 

Addiktioiden seuraukset ovat usein vakavia ja moninaisia. Eroon riippuvuudesta tulisikin pyrkiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, heti kun ongelma huomataan.

Mikä on yleisin riippuvuus?

Yleisimmät riippuvuudet vaihtelevat alueittain ja ikäryhmittäin. Esimerkiksi alkoholiriippuvuus, nikotiiniriippuvuus ja peliriippuvuus ovat kuitenkin esillä useammassakin eri ikäryhmässä.

Yleisimmät riippuvuudet

 • Nikotiiniriippuvuus. Tupakointi ja erilaiset nikotiinituotteet ovat yksi yleisimmistä riippuvuuksista maailmanlaajuisesti. Nikotiiniriippuvuus on monille vaikea voittaa, ja se aiheuttaa useita terveysriskejä, kuten syöpä, keuhkosairaudet sekä sydän- ja verisuonitaudit.
 • Peliriippuvuus. Peliriippuvuudesta kärsivän henkilön satunnainen pelaaminen muuttuu jatkuvaksi pelaamiseksi ja sen suunnittelemiseksi. Peleihin kuluu yhä enemmän aikaa sekä rahaa, vaikka omat rahavarat eivät pelaamista sallisi.

Toiminnalliset riippuvuudet, kuten peliriippuvuus, saattavat kasvaa yhtä vakaviksi kuin aineriippuvuudetkin.

Toiminnalliset riippuvuudet ja niiden hoito

Toiminnallinen riippuvuus tarkoittaa toistuvia tapahtumia, joiden kautta henkilö kehittää addiktion tiettyihin toimintoihin tai käyttäytymismalleihin, ei aineisiin. 

Henkilö voi esimerkiksi tuntea voimakasta tarvetta tehdä tiettyjä asioita tai käyttäytyä tietyllä tavalla, vaikka se aiheuttaisi haittaa terveydelle, elämälle tai ihmissuhteille. Kuten esimerkiksi päihderiippuvuus, myös toiminnallinen riippuvuus vaikuttaa usein kielteisellä tavalla yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Toiminnallisia riippuvuuksia ovat muun muassa:

 • peliriippuvuus
 • ruokariippuvuus
 • nettiriippuvuus
 • työriippuvuus
 • liikuntariippuvuus

Addiktion hoito – miten riippuvuudesta pääsee eroon?

Toiminnallinen riippuvuus saatetaan huomata lähipiirissä, mutta usein henkilö itse aluksi kieltää koko ongelman. Vasta, kun riippuvainen henkilö hyväksyy riippuvuuden olemassaolon, voidaan kääntyä ammattilaisen tarjoaman avun puoleen.

Toiminnallisen riippuvuuden hoito räätälöidään yksilöllisesti, addiktiosta kärsivän tarpeiden ja tilanteen mukaan. Tehokkaat hoitokeinot sisältävät muun muassa itsesäätelytaitojen oppimista, mahdollista vertaistukea ja terapiaa sekä terveiden korvaavien toimintojen etsimistä.

Apua toiminnalliseen riippuvuuteen voit hakea esimerkiksi seuraavilta ammattilaisilta:

 • Lääkärit
 • Psykiatrit ja psykoterapeutit
 • Addiktioterapeutit
 • Sosiaalityöntekijät
 • Ulkopuolinen keskusteluapu
 • Vertaistukiryhmien ohjaajat
 • Kuntoutusohjaajat

Varsinainen ammattilaisen tekemä hoitosuunnitelma voi sisällyttää tukiverkostoosi useita eri asiantuntijoita, tarpeidesi mukaan.

Addiktiosta eroon omin avuin

Riippuvuudesta eroon pääseminen on mahdollista myös itsenäisesti. Se vaatii vahvaa sitoutuneisuutta omiin päätöksiin. Ongelman tunnistamisen jälkeen, on tärkeää asettaa itselle konkreettisia tavoitteita, ja tehdä muutosta tukevia korjauksia elämäntapoihin sekä ympäristöön. 

Moni hyötyy erilaisista itsehoidon menetelmistä, kuten mindfulness-harjoituksista, meditaatiosta, liikunnasta ja terveelliseen ruokaan panostamisesta. Lisäksi omaa terveyttä tukevan verkoston rakentaminen ystävien, perheen ja mahdollisen vertaistuen avulla on usein suureksi avuksi. 

Ammattilaisen tuki ja kokemus on kuitenkin tarpeellista, vakavan riippuvuuden hoidossa.

Eroon riippuvuudesta oikean hoitomallin avulla

Terveydenhuollon tarjoama riippuvuuden hoito vaihtelee addiktion tyypistä ja yksilön tarpeista riippuen. Ammattilaisen laatimaan hoitosuunnitelmaan kuuluu useita eri vaiheita.

Riippuvuuden hoito – näin hoitosi etenee

 1. Arviointi ja diagnoosi. Alussa arvioidaan lähtötilanteesi. Terveydenhuollon ammattilaiset kartoittavat addiktion vakavuuden, mahdolliset syyt ja fyysisen sekä psyykkisen tilasi. Tämä kaikki auttaa määrittelemään sopivaa hoitosuunnitelmaa.
 2. Detox (vieroitus). Aineiden väärinkäytön yhteydessä on tarpeen suorittaa vieroitus. Detox tehdään ennen varsinaista hoitoa, jotta vältetään fyysiset vieroitusoireet.
 3. Hoitosuunnitelman laatiminen. Terveydenhuollon ammattilaiset laativat sinulle räätälöidyn hoitosuunnitelman. Suunnitelma voi sisältää yksilö- tai ryhmäterapiaa, kuntoutumista tukevia lääkkeitä sekä muita tarvitsemiasi hoitomuotoja.
 4. Jatkuva tuki ja seuranta. Riippuvuuden hoito on usein pitkäaikaista, ja se vaatii seurantaa. Edistymistäsi tuetaan, ja hoitosuunnitelmaa muutetaan tarvittaessa. Vertaistuki ja läheisten kannustus on tärkeää hoidon onnistumisen kannalta.

Koko hoitoprosessin tavoitteena on auttaa yksilöitä voittamaan riippuvuus, parantamaan elämänlaatua huomattavasti, ja siten minimoida riskit retkahtamiseen.

Apua riippuvuuteen on saatavilla – aloita tästä

Kun haluat eroon riippuvuudesta, on tukea onneksi tarjolla. Käännyttyäsi ammattilaisen puoleen, saat terveydenhuollon asiantuntijan arvion tilanteestasi ja hoitosuosituksia. Myös keskustelu kokemusasiantuntijoiden kanssa voi olla tärkeä sysäys kohti addiktiosta vapaampaa arkea.

Riippuvuudet ja niiden hoito ovat monitasoisia kokonaisuuksia. Se, miten riippuvuudesta pääsee eroon, riippuu paljon addiktion luonteesta ja vahvuudesta. Jokaisen oma lähtötilanne määrittää hoitoon mukaan vaadittavat asiantuntijat ja hoitomallit. Kaikki aloittavat kuitenkin ongelman tunnustamisella.
Voit päästä omassa tilanteessasi eteenpäin keskustelemalla ensin asiasta luotettavan ystävän, perheenjäsenen tai ulkopuolisen tukijan kanssa. Tilanteen avaaminen toiselle henkilölle saattaa auttaa asian käsittelemisessä, ja tärkeiden askelten ottamisessa kohti tarvittavaa hoitoa.

Muita aiheita