KESKUSTELULINJAT >

Päihderiippuvuuden oireet – näin tunnistat ongelman ja otat ensiaskeleet toipumiseen

Päihderiippuvuuden oireet vaihtelevat yksilöittäin, ja ne ilmenevät erilaisina elämän eri vaiheissa. Päihderiippuvuus vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen, aiheuttaen merkittävää haittaa sekä ihmisen omassa että läheisten elämässä. Lue artikkelista, miten päihderiippuvuuden voi tunnistaa, millä kaikilla tavoin riippuvuus vaikuttaa elämääsi, ja mitkä ovat ne tärkeimmät askeleet kohti toipumista.

Päihderiippuvuus ja sen yleisimmät oireet

Päihderiippuvuuden oireet vaihtelevat riippuvuuden eri vaiheissa. Päihdeongelmaa voi olla vaikea tunnistaa varhaisessa vaiheessa, koska oireet saattavat olla epämääräisiä. 

Päihdeongelmat alkavat monesti salakavalasti, henkilö saattaa käyttää päihteitä sosiaalisissa tilanteissa tai stressin lievittämiseksi, mutta käyttö ei ole vielä säännöllistä. 

Ongelman kehittyessä alkaa se näkymään selkeämmin myös ulospäin. Tässä vaiheessa moni saattaa menettää kiinnostuksensa aiempiin harrastuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Tilalle tulee voimakas halu käyttää päihteitä, ja usein päihteiden käyttö on hallitsematonta.

Päihdeongelman edetessä, päihteiden käyttö alkaa vaikuttaa merkittävästi terveyteen, työelämään ja ihmissuhteisiin. Henkilö alkaa tarvitsemaan päihteitä toimiakseen normaalisti.

Miten päihdeongelmat ilmenevät – yleisimmät oireet

 • Säännöllinen ja lisääntyvä tarve käyttää päihteitä.
 • Kontrollin menettäminen päihteiden käytön yhteydessä.
 • Vaikeus lopettaa tai vähentää päihteiden käyttöä.
 • Vieroitusoireet päihteiden käytön lopettamisen yhteydessä.
 • Päihteiden käytön jatkaminen haitoista huolimatta.
 • Jatkuva käyttö alkaa tuomaan sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä ongelmia.
 • Lisääntyvä tarve suuremmille annoksille halutun vaikutuksen saamiseksi.
 • Sosiaalisen elämän, harrastusten ja mielenkiinnon kohteiden väheneminen päihteiden käytön takia.
 • Salailu ja valheiden kertominen päihteiden käyttöä koskien.

Olen päihderiippuvainen – mitä tehdä?

Kun tunnistaa olevansa päihderiippuvainen, on tärkeää alkaa toimimaan, ja ottaa ensiaskeleet pois riippuvuuksien hallitsemasta elämästä. Ensimmäinen askel on myöntää itselleen ja mahdollisesti myös läheisilleen, että on päihderiippuvainen. 

Seuraavaksi kannattaa hakea tukea omaan muutosprosessiin. Hakeudu ammattiauttajan tai hoitotahon puoleen, kuten terapeutin tai päihdehoitolaitoksen, saadaksesi tukea ja ohjausta.

Ammattiauttaja osaa arvioida päihderiippuvuuden vakavuuden, suositella sopivia hoitomuotoja ja tarjota tarvittavaa tukea toipumisprosessin aikana. 

Lisäksi on tärkeää ympäröidä itsensä tukiverkostolla, kuten läheisillä tai vertaistukiryhmillä, jotka voivat tarjota tukea, ymmärrystä ja kannustusta matkalla kohti päihteetöntä elämää.

Onko päihdeongelma sairaus?

Nykytiedon mukaan päihderiippuvuutta pidetään sairautena. Riippuvuus muuttaa aivojen toimintaa ja aiheuttaa kemiallisia muutoksia, jotka voivat johtaa kontrolloimattomaan päihteidenkäyttöön. Sairauden ymmärtäminen auttaa hahmottamaan päihderiippuvuutta kokonaisvaltaisena ongelmana.

Yksilön oma vastuu toipumisesta on äärimmäisen tärkeää. Toipuminen päihderiippuvuudesta vaatii usein monipuolista hoitoa ja henkilön omaa sitoutumista muutokseen. Koska päihdeongelmien juurisyitä ymmärretään nykyään paremmin, on tarjolla myös hyviä hoitokeinoja toipumisen tueksi. 

Päihteiden vaikutus mielenterveyteen

Päihteiden käytöllä on merkittävä vaikutus mielenterveyteen. Päihderiippuvuuden tuomiin oireisiin kuuluu monesti myös mielenterveysongelmien pahenemista kuten masennusta, ahdistusta ja psykoottisia oireita. 

Lue lisää: Ahdistus ja yliajattelu uuvuttaa – niistä on mahdollista päästä eroon

Päihteiden vaikutus mielenterveyteen on monitahoinen. Alkoholi esimerkiksi vaikuttaa keskushermostoon ja aiheuttaa monesti alakuloisuutta. Amfetamiini voi puolestaan tuoda elämään ahdistuneisuutta ja psykooseja. 

Päihteiden käyttöön liittyvä mielenterveysongelma voi olla myös seurausta päihderiippuvuuden aiheuttamista elämänmuutoksista.

Päihderiippuvuus ja läheiset – läheisen päihderiippuvuus

Päihderiippuvuus vaikuttaa suoraan myös läheisiin. Päihderiippuvuuden ja riippuvuuden tuomien oireiden kanssa eläminen aiheuttaa ympärillä oleville suurta huolta, stressiä ja ahdistusta. Myös läheinen saattaa kohdata erilaisia haasteita, kuten:

 • taloudellisia ongelmia
 • perheväkivaltaa
 • sosiaalista eristäytymistä
 • oman riippuvuuden kehittymistä 

Läheiset tarvitsevat tietoa päihderiippuvuuden luonteesta ja siitä, miten he voivat parhaiten tukea toipumista.

Päihderiippuvuuden vaikutuksista kärsiville läheisille on tukea tarjolla. Tukea voi hakea erilaisista vertaistukiryhmistä, terapiasta ja ammattilaisilta, jotka ymmärtävät päihderiippuvuuden moninaisuuden.

Läheinen voi parhaiten auttaa päihderiippuvaista henkilöä tarjoamalla konkreettista tukea, kuten etsimällä esimerkiksi tietoa erilaisista hoitomuodoista. Läheinen on monesti myös tärkeässä roolissa auttamassa päihderiippuvaista tunnistamaan ongelman, ja myöhemmin toipumisprosessin aikana.

Päihderiippuvuuden oireiden tunnistamisesta toipumiseen – mitä päihteiden tilalle?

Toipuminen päihderiippuvuudesta edellyttää päihteiden korvaamista terveellisemmillä elintavoilla ja kiinnostuksen kohteilla. Päihteiden tilalle voi löytää korvaavia asioita, kuten liikunta, luova toiminta tai sosiaaliset suhteet ilman päihteitä. 

Myös terapeuttiset menetelmät, kuten kognitiivinen käyttäytymisterapia, voi auttaa henkilöä oppimaan uusia taitoja ja selviytymiskeinoja uuden elämän kynnyksellä.

Tärkeää on myös rakentaa tukiverkosto, joka tukee päihteettömään elämään siirtymistä. Tämä voi sisältää perheenjäseniä, ystäviä, vertaistukiryhmiä ja ammattiauttajia. Toipumisessa on olennaista ymmärtää, että se on prosessi ja vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja sitoutumista.

Tärkeimmät askeleet kohti päihteetöntä elämää

 • Myöntäminen ja hyväksyminen. Päihderiippuvuus on tärkeää myöntää itselleen, ja hyväksyä tarve muutokseen.
 • Ammattiauttajan tai hoitotahon tuki. Hakeutuminen ammattiauttajan, kuten terapeutin tai klinikan hoitoon, ja tarvittavan tuen ja ohjauksen saaminen.
 • Päihteiden välttäminen. Päihteiden välttäminen ja sitoutuminen päihteettömään elämään.
 • Toipumisohjelmaan sitoutuminen. Osallistuminen esimerkiksi vertaistukiryhmiin tai kuntoutusohjelmiin, jotka tarjoavat tukea ja rakenteita toipumisen tueksi.
 • Elämäntapamuutokset. Terveellisten elämäntapojen, kuten liikunnan, ravitsemuksen ja stressinhallinnan omaksuminen, päihteiden korvaamiseksi.
 • Läheisten tuki. Läheisten tuki ja ymmärrys päihteettömään elämään siirtymisessä, sekä tarvittaessa ammattilaisen konsultointi läheisten tukemiseksi.

Sano se ääneen – vasta sitten matka kohti toipumista voi alkaa

Keskustelu ulkopuolisen tahon tai läheisen kanssa voi olla äärimmäisen hyödyllistä silloin, kun epäilee olevansa päihderiippuvainen. Matka kohti toipumista alkaa vasta, kun voit  myöntää ääneen olevasi päihderiippuvainen. 

Päihderiippuvuus – keskustelu ulkopuolisen tai läheisen kanssa

Keskustelu ulkopuolisen tahon tai läheisen kanssa tarjoaa arvokasta tukea, ymmärrystä ja ohjausta päihderiippuvaiselle. Se voi olla ratkaiseva askel kohti toipumista ja päihteetöntä elämää, sillä keskustelu päihderiippuvuudesta voi olla herätys kohtaamaan asia sellaisena kuin se on.

Toisen puoleen kääntyminen voi auttaa esimerkiksi:

 • Asian tunnistamisessa hyväksymisessä. Päihderiippuvuuden myöntäminen ääneen on tärkeä ensimmäinen askel toipumisessa. Keskustelu ulkopuolisen tahon kanssa tarjoaa turvallisen tilan, jossa yksilö voi helpommin tunnistaa ja hyväksyä oman tilanteensa.
 • Tuen ja ymmärryksen saamisessa. Ulkopuolinen taho tai läheinen voi auttaa käsittelemään tunteita, kuten häpeää tai syyllisyyttä, jotka liittyvät riippuvuuteen.
 • Objektiivisen näkökulman tuomissa oivalluksissa. Ulkopuolinen henkilö tarjoaa objektiivisen näkökulman päihderiippuvuuteen, oireisiin ja niiden vaikutuksiin. Keskustelu auttaa yksilöä näkemään selkeämmin oman käytöksen seuraukset, ja kannustaa toipumisen tielle.
 • Hoidon saamisessa. Keskustelu läheisen tai ulkopuolisen auttajan kanssa voi johtaa päihderiippuvaisen ohjaamiseen sopivan avun piiriin. Tämä luo edellytykset toipumiselle ja kuntoutumiselle.
 • Motivaation lisääntymisessä. Keskustelu toisen kanssa voi auttaa päihderiippuvaista löytämään sisäisen motivaation muutokseen. Sen myötä on helpompi asettaa tavoitteita ja luoda suunnitelma päihteettömään elämään siirtymiseksi.

Muillakin on ja on ollut haasteita päihteiden kanssa tai moni tuntee lähipiirissä päihdeongelmaisen. Löydä keskusteluapua matalalla kynnyksellä kokemusasiantuntijoiden ja muiden asiantuntijoiden joukosta.

Tietoa erilaisista päihdeongelmien hoitomuodoista 

Kun päihderiippuvuuden oireet on tunnistettu, ja henkilö on valmis vastaanottamaan apua, on päihderiippuvuuden hoitoon olemassa useita erilaisia hoitomuotoja. Hoitomuodon valinta riippuu yksilön tarpeista, päihderiippuvuuden vakavuudesta ja mahdollisista samanaikaisista mielenterveysongelmista. 

Yleisimpiä hoitomuotoja ovat muun muassa yksilöterapia tai ryhmäterapia, jossa käsitellään riippuvuuden syitä, tunteita ja käyttäytymismalleja. Lisäksi prosessia saatetaan tukea lääkehoidolla, kuten vieroitusoireita lievittävillä lääkkeillä.

Päihdehoito voi sisältää myös joko avo- tai laitosmuotoisia kuntoutusohjelmia, joissa tarjotaan monipuolista tukea ja opastusta päihteettömään elämään siirtymisessä. Eri hoitomuotoja yhdistetään tarvittaessa.

Päihderiippuvuuden oireet on tärkeää ottaa heti vakavasti. Mitä varhaisemmassa vaiheessa löydät päihteiden tilalle terveellisiä ja rakentavia tapoja käsitellä elämän tuomia haasteita, sitä nopeammin on edessä muutos parempaan. 

Lue lisää: Miten aloittaa elämänmuutos? – näillä askelilla alkuun

Matka päihderiippuvuudesta toipumiseen on prosessi, joka vaatii aikaa ja sitoutumista, mutta se on mahdollista johdonmukaisten, päihteettömyyttä tukevien tekojen ja valintojen kautta.

Muita aiheita