KESKUSTELULINJAT >

Tunnistatko peliriippuvuuden oireet? – tietoa peliriippuvuudesta ja sen hoidosta

Peliriippuvuus voi kehittyä lähes huomaamatta, ja juuri sen takia peliriippuvuuden oireet onkin tärkeää tunnistaa jo aikaisessa vaiheessa. Lue artikkelista, mistä peliriippuvuus johtuu, miten peliriippuvuus syntyy, ja kuinka otat askeleet kohti hoitoa, tukea sekä toipumista.

Mistä peliriippuvuus johtuu?

Peliriippuvuus saattaa syntyä useiden eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Se voi olla seurausta niin psykologisista, biologisista, sosiaalisista kuin ympäristöönkin liittyvistä tekijöistä. 

 • Psykologiset tekijät. Monet ihmiset käyttävät pelaamista stressistä, ahdistuksesta tai masennuksesta irtaantumiseen. Pelit voivat tarjota hetkellisen helpotuksen negatiivisilta tunteilta, mikä johtaa helposti riippuvuuden kehittymiseen.
 • Biologiset tekijät. Genetiikka voi vaikuttaa siihen, kuinka altis yksilö on tulemaan riippuvaiseksi peleistä. Joidenkin tutkimusten mukaan tietyt geneettiset tekijät voivat lisätä alttiutta riippuvuuteen eri aineisiin tai käyttäytymismalleihin.
 • Sosiaaliset tekijät. Ympäristöllä ja sosiaalisilla suhteilla saattaa olla suuri vaikutus peliriippuvuuden kehittymiseen. Kun yksilö viettää paljon aikaa ympäristössä, jossa pelaaminen on hyväksyttyä tai jopa kannustettua, voi se lisätä alttiutta peliriippuvuudelle.
 • Taloudelliset ongelmat. Jos yksilö kärsii taloudellisista vaikeuksista, voi pelaaminen tarjota näennäisen mahdollisuuden nopeisiin voittoihin. Tämä monesti kuitenkin johtaa syvempään riippuvuuteen, ja entistä suurempiin taloudellisiin vaikeuksiin.

Lue lisää: Löydä onnellisuus rahahuolista riippumatta

Vaikea peliriippuvuus voi näkyä jatkuvana jännityksen tunteen jahtaamisena

Teknologian kehittyessä pelaaminen on tullut entistä helpommaksi. Verkkopelit ja mobiilisovellukset mahdollistavat pelaamisen milloin tahansa ja missä tahansa, mikä voi lisätä peliriippuvuuden riskiä. On myös muistettava, että pelit on suunniteltu tarjoamaan palkitsevia kokemuksia, kuten:

 • voiton tunnetta
 • menestyksen tunnetta 
 • ja jännitystä

Näitä kokemuksia voi olla vaikea vastustaa, ja ne monesti vahvistavat pelaamisen houkuttelevuutta.

Peliriippuvuuden kehittymiseen vaaditaan useiden eri tekijöiden yhteisvaikutus, eikä yksittäistä syytä voi aina osoittaa. Kaiken lisäksi yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet ja kokemukset vaikuttavat siihen, miten hän reagoi pelien tarjoamiin ärsykkeisiin, ja kuinka altis hän riippuvuuden kehittymiselle on.

Onko peliriippuvuus mielenterveysongelma?

Peliriippuvuus luokitellaan mielenterveysongelmaksi, ja se tunnetaan myös käyttäytymisriippuvuutena. Hyvä asia on, että peliriippuvuus voidaan diagnosoida ja hoitaa samalla tavalla kuin muitakin riippuvuuksia sekä mielenterveysongelmia.

Peliriippuvuus saattaa aiheuttaa merkittäviä haittoja yksilön elämälle, kuten:

 • vaikeuksia työssä tai koulussa
 • taloudellisia ongelmia
 • riitoja perheenjäsenten kanssa
 • muita sosiaalisia sekä emotionaalisia vaikeuksia
 • masennusta, ahdistusta, yliajattelua ja muita mielenterveysongelmia

Lue lisää: Voimavarana positiivinen mielenterveys

Diagnoosi ja peliriippuvuuden hoitomahdollisuudet

Diagnoosin tekeminen ja hoidon tarjoaminen peliriippuvuuden kaltaisissa tilanteissa on tärkeää, jotta yksilö saa tarvitsemaansa apua sekä tukea. 

Hoidon tavoitteena voi olla esimerkiksi:

 • riippuvuuden hallitseminen
 • mielenterveysongelmien hoito
 • sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja 
 • terveiden elämäntapojen kehittäminen

Terapia, tuki- ja vertaisryhmät sekä tarvittaessa lääkitys voivat olla osa hoitosuunnitelmaa peliriippuvuuden käsittelemiseksi.

Apua elämäntapamuutokseen? – soita tai chattaa

Peliriippuvuuden oireet – näistä asioista tunnistat peliriippuvuuden 

Peliriippuvuuden oireet voivat näkyä aikuisen elämässä seuraavilla tavoilla:

 • Jatkuvan pelaamisen tarve. Pelaamista voi olla vaikea kontrolloida, ja pelaamiseen koetaan usein voimakasta tarvetta. 
 • Pelaamisen salailu. Pelaaja saattaa piilotella pelaamistaan perheeltä, ystäviltä tai työtovereilta ja valehdella pelaamisensa määrästä.
 • Vaikeuksia pelaamisen lopettamisessa. Vaikka henkilö olisi päättänyt lopettaa pelaamisen tai vähentää sitä, hänen on mahdotonta pitää päätöstä.
 • Rahalliset ongelmat. Peliriippuvuus voi aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia, kuten velkaantumista, laskujen maksamisen laiminlyöntiä ja rahapulasta aiheutuvia ongelmia.
 • Keskittyminen ja suorituskyvyn heikentyminen. Pelaaminen voi aiheuttaa vaikeuksia töihin keskittymiseen tai muiden tärkeiden asioiden hoitamiseen, mikä voi johtaa suorituskyvyn heikkenemiseen.
 • Sosiaalisten suhteiden kärsiminen. Peliriippuvuus saattaa aiheuttaa ongelmia sosiaalisissa suhteissa, kuten riitoja perheenjäsenten tai ystävien kanssa.

On tärkeää muistaa, että peliriippuvuuden oireet voivat vaihdella yksilöllisesti, ja diagnoosin tekemiseen ja hoitoon tarvitaan ammattilaisen apua.

Lapsen ja nuoren peliriippuvuus-oireet

Nuorella tai lapsella peliriippuvuudesta voi kertoa muun muassa:

 • Pelaamisen hallitsemattomuus. Nuori voi käyttää suuren osan vapaa-ajastaan pelaamiseen, ja pelaamisen määrä saattaa lisääntyä ajan myötä.
 • Ongelmat koulussa. Peliriippuvuus voi vaikuttaa nuoren koulumenestykseen, koska koulutehtävät jäävät monesti tekemättä pelaamisen takia.
 • Sosiaalisten suhteiden väheneminen. Nuori saattaa vetäytyä sosiaalisista tilanteista ja viettää enemmän aikaa pelaamisen parissa.
 • Mielialan vaihtelut. Peliriippuvuus voi aiheuttaa mielialan vaihteluja, kuten ärtyneisyyttä, masennusta tai ahdistusta, jos pelaaminen estyy tai sitä rajoitetaan.
 • Rahankäyttöongelmat. Nuori saattaa pyytää tai varastaa rahaa pelaamiseen, ja hän voi kokea taloudellisia haasteita pelaamisen seurauksena.
 • Unihäiriöt. Pelaaminen voi vaikuttaa nuoren unen laatuun ja määrään, mikä johtaa helposti unihäiriöihin ja väsymykseen päivisin.

Peliriippuvuuden hoito – kuinka ohjata peliriippuvainen hoitoon?

Peliriippuvaisen ohjaaminen hoitoon voi tapahtua kannustamalla häntä ensin avoimeen keskusteluun ongelmaa koskien. Lisäksi on suositeltavaa tarjota tukea myös ammattilaisen, kuten terapeutin tai muun riippuvuusasiantuntijan kartoittamiseen. 

Askeleet kohti peliriippuvaisen hoitoa

 1. Kannusta peliriippuvaista puhumaan avoimesti ongelmistaan, ja rohkaise häntä hakemaan apua.
 2. Neuvottele ammattilaisen, kuten terapeutin, lääkärin tai muun riippuvuusasiantuntijan kanssa, ja pyydä heitä antamaan neuvoja ja ohjausta hoidon aloittamiseksi.
 3. Etsi paikallisia tukiryhmiä, joissa peliriippuvaiset voivat jakaa kokemuksiaan muiden samassa tilanteessa olevien kanssa ja saada vertaistukea.
 4. Peliriippuvaisen perheenjäsenten sekä läheisten tulisi olla tietoisia tilanteesta, ja heidän tulisi tukea peliriippuvaista hoidon saamisessa ja toipumisessa.
 5. Pelaamisen rahoittamista tulisi välttää, ja rajoittaa siten mahdollisuuksia pelaamiseen.

Suositut hoitomuodot peliriippuvaiselle

Sopivia hoitomuotoja peliriippuvuuden hoitoon voivat olla muun muassa:

 • Terapia. Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja ryhmäterapia ovat tehokkaita hoitomenetelmiä peliriippuvuuden hoidossa. Terapia auttaa peliriippuvaista tunnistamaan ja hallitsemaan peliriippuvuuteen liittyviä ajatus- ja käyttäytymismalleja.
 • Lääkkeet. Joillakin lääkkeillä, kuten mielialalääkkeillä, voi olla hyötyä peliriippuvuuden hoidossa. Lääkityksen käyttöön liittyvät päätökset tulisi kuitenkin tehdä yksilöllisesti ammattilaisen ohjauksessa.
 • Tukiryhmät. Osallistuminen tukiryhmiin, kuten Gamblers Anonymous, voi tarjota vertaistukea ja motivoivaa tukea toipumisessa.
 • Velkaantumisen hallinta. Jos peliriippuvuus on aiheuttanut taloudellisia vaikeuksia, velkaantumisen hallintaan ja taloudellisen tilanteen korjaamiseen keskittyvä tuki on tärkeää.
 • Elämäntapamuutokset. Terveellisten elämäntapojen, kuten säännöllisen liikunnan, terveellisen ravitsemuksen ja riittävän unen, edistäminen voi auttaa vahvistamaan toipumista ja ehkäisemään uusien peliriippuvuusjaksojen syntymistä.
 • Sosiaalisten taitojen kehittäminen. Taidot sosiaalisten suhteiden ja stressinhallinnan hallitsemiseksi voivat auttaa peliriippuvaista käsittelemään elämän haasteita ilman turvautumista pelaamiseen.

Lue lisää: Näin aloitat elämänmuutoksen

Ahdistaako peliriippuvuus? – keskustelu auttaa ottamaan tarvittavat askeleet eteenpäin

Yksi tehokas tapa käsitellä peliriippuvuuden tuomaa ahdistusta on avoin keskustelu peliongelmasta, ja sen mahdollisesti mukana tuomista muista haasteista. Erilaiset keskusteluryhmät, keskustelulinjat ja tietyt nettifoorumit voivat tarjota turvallisen tilan, jossa peliriippuvainen voi jakaa kokemuksiaan muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. 

Yhteisöt eivät ainoastaan tarjoa vertaistukea, vaan ne myös auttavat ymmärtämään, ettei peliongelma ole taakka, jota vain riippuvainen itse kantaa. Muilta vastaavissa tilanteissa olleilta saa käytännön neuvoja ja vinkkejä toipumiseen.

Tukea riippuvuuteen läheisiltä ja asiantuntijoilta

Kokemusten jakaminen läheisten kanssa on myös tärkeää. He voivat tarjota emotionaalista tukea, ja auttaa tunnistamaan peliriippuvuuden oireet. Yhteinen keskustelu läheisten kanssa voi luoda paremman ymmärryksen siitä, mikä edistää paranemista. Yhteiset pohdinnat kannustavat peliriippuvaista etenemään kohti elämänmuutosta ja terveellisempää elämää.
Lisäksi keskustelu ulkopuolisen keskusteluavun, kuten terapeutin, kokemusasiantuntijan tai riippuvuusasiantuntijan kanssa on koettu hyödylliseksi. Ulkopuolinen taho pystyy tarjoamaan objektiivisen näkökulman tilanteeseen, ja tukemaan peliriippuvaista heti hoitopolun alussa.

Muita aiheita