KESKUSTELULINJAT >

Apua peliriippuvuuteen — hyödynnä tuki, hoito ja toisten kokemukset

Peliriippuvuus on yleinen ongelma, joka koskettaa myös riippuvaisen läheisiä. Artikkelissa kerromme, miten voit hyödyntää saatavilla olevaa apua peliriippuvuuteen, ja listaamme erilaisia tuki- ja hoitovaihtoehtoja. Lue artikkelista, kuinka otat ensimmäiset askeleet kohti riippuvuudesta vapaata elämää.

Peliriippuvuuden vaikutukset — tunnista avun tarve

Peliriippuvuus on vakava ongelma, joka koskettaa monen eri ikäluokan ihmisiä ja heidän läheisiään. Riippuvuus ei ole suoraan sidoksissa pelkästään tiettyyn ikäryhmään tai elämäntilanteeseen, vaan ongelman kanssa voi joutua kasvotusten niin eläkeläinen kuin nuori aikuinenkin.

Peliriippuvuuden vaikutukset ovat moninaiset, ja tärkein muutokseen johtava hetki on avun tarpeen tunnistaminen, sillä koskaan ei ole liian myöhäistä hakea apua omaan tilanteeseen. 

Mitä peliriippuvuus tarkoittaa?

Peliriippuvuudesta puhutaan, kun yksilö menettää hallinnan pelaamiseen liittyen, ja jatkaa pelaamista vaikka se aiheuttaa haittaa muulle elämälle. Riippuvuus ei vaikuta pelkästään peliongelmaiseen itseensä, vaan sillä on myös syvälliset vaikutukset hänen läheisiinsä. 

Peliriippuvuutta voi ilmetä eri muodoissa, kuten: 

 • uhkapelaaminen
 • videopelien liiallinen käyttö tai 
 • nettipelaaminen

Pelaaminen muuttuu haitalliseksi, kun pelaaja uppoutuu pelien pariin päivittäin, ja menettää kiinnostuksen muihin elämän osa-alueisiin. Monesti pelaaminen aiheuttaa ylivoimaisia taloudellisia haasteita. Myös läheiset voivat kokea huolta ja voimattomuutta, kun peliriippuvuus hallitsee liiaksi perheenjäsenen tai ystävän arkea.

Oireiden tunnistaminen ja avun hakeminen

Peliriippuvuuden oireiden tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti avun saamista. Oireet voivat vaihdella yksilöittäin, mutta yleisiä merkkejä peliriippuvuudesta ovat esimerkiksi:

 • jatkuva tarve pelata 
 • kyvyttömyys lopettaa pelaaminen, vaikka henkilö tiedostaa pelaavansa liikaa
 • rahalliset ongelmat ja taloudelliset vaikeudet pelaamisen seurauksena
 • pelaamisen vaikutus päivittäiseen elämään, kuten työtehtäviin ja sosiaalisiin suhteisiin
 • vetäytyminen muista harrastuksista ja sosiaalisista tilanteista pelaamisen vuoksi

Mikäli tunnistat näitä oireita itsessäsi tai läheisessä, on tärkeää hakea apua ajoissa. Riippuvuudesta irtautuminen vaatii aina sitoutumista elämänmuutokseen. Apua  peliriippuvuuteen on onneksi saatavilla erilaisten tukipalveluiden ja hoitomuotojen kautta.

Etsitkö keskusteluapua tai kuuntelijaa? – chattaa tai soita

Mistä apua peliriippuvuuteen?

Peliriippuvuuteen on olemassa tukea tarjolla sekä useita hoitomuotoja ongelmasta irtaantumiseksi. Keskeistä on myöntää ensin ongelma, ja olla sitten valmis pyytämään apua.

 • Terapiapalvelut, kuten kognitiivinen käyttäytymisterapia ja psykoterapia, voivat auttaa ymmärtämään peliriippuvuuden juurisyyt, ja kehittämään keinoja sen hallitsemiseksi.
 • Vertaistuki, kuten osallistuminen vertaisryhmiin tai ulkopuolinen keskusteluapu, mahdollistaa kokemusten jakamisen muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa sekä tuen oman tilanteen järjestämiseen ja hoitoon.
 • Terveydenhuollon ammattilaiset, kuten peliriippuvuuden hoitoon erikoistuneet lääkärit ja terapeutit, voivat tarjota yksilöllisiä hoitosuunnitelmia ja tukea toipumisessa. 

Riippuvuudesta vapaa elämä on mahdollista. Apua peliriippuvuuteen on saatavilla, ja avun hakeminen on yksi askel kohti terveempää ja tasapainoisempaa elämää. 

Peliriippuvuuden hoito 5 askelta toipumisen tielle

Tunnistaminen ja vaikean asian myöntäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä myös silloin, kun kyseessä on peliriippuvuuden hoito. Yksilön on oltava valmis ottamaan vastuuta omasta tilanteestaan. 

5 askelta kohti peliriippuvuuden hoitoa ja toipumista

 1. Ongelman tunnistaminen ja myöntäminen. Rehellisyys itsensä kanssa on ensimmäinen askel kohti toipumista. Tunnista peliriippuvuuden oireet ja myönnä, että tarvitset apua.
 2. Hae apua. Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, kuten terapeutin tai päihdetyöntekijän tai käänny peliriippuvuuteen erikoistuneiden tukimuotojen puoleen. Oikeat tahot auttavat arvioimaan tilanteesi, ja suosittelevat sopivia hoitovaihtoehtoja.
 3. Tutustu erilaisiin hoitomuotoihin. Tutki erilaisia hoitovaihtoehtoja, kuten kognitiivinen käyttäytymisterapia tai ryhmäterapiat. Valitse hoitomuoto, joka vastaa parhaiten tarpeitasi ja tilannettasi. Myös talousvaikeuksien järjestämiseen on saatavissa neuvontaa.
 4. Vertaistuen hakeminen. Liity vertaisryhmään tai osallistu keskusteluryhmiin. Muiden onnistumiset motivoivat muutoksessa.
 5. Toipumiseen sitoutuminen. Päätä, että peliriippuvuuden hoito ja toipuminen ovat ensisijaisia asioita elämässäsi. Ole avoin muutoksille, ja tee tarvittavat muutokset elämäntapoihisi peliriippuvuuden voittamiseksi.

Lue lisää: Raha ja onnellisuus – rahahuolet eivät ole hyvän elämän este

Mistä peliriippuvuus johtuu? – riippuvuus voi liittyä mielenterveysongelmiin

Peliriippuvuus ei ole ainoastaan pelkästään huono tapa, vaan se liittyy monesti myös mielenterveysongelmiin. Riippuvuus voi olla seurausta pakonomaisesta tarpeesta paeta ahdistusta, stressiä tai masennusta.

Mielenterveysongelmat altistavat meidät helpommin erilaisille riippuvuuksille, kuten peliriippuvuudelle. Itse riippuvuus taas usein pahentaa mielenterveysongelmia. 

On tärkeää tarkastella peliriippuvuutta sekä sen syitä kokonaisuutena, ja ottaa tarvittaessa mukaan mielenterveyden asiantuntijoita hoidon suunnitteluun. Toipumisessa on olennaista käsitellä sekä peliriippuvuutta että mahdollisia mielenterveysongelmia samanaikaisesti, jotta apua peliriippuvuuteen saadaan, ja saavutetaan kestävä sekä kokonaisvaltainen toipuminen.

Lue lisää: Eroon riippuvuudesta – tunnista ongelma ja aloita hoito

Hyödynnä kokemuksia peliriippuvuudesta tukea toisten tarinoista

Vaikka peliongelma hävettää, voi juuri yhteisön merkitys nousta korvaamattomaksi peliriippuvuudesta toipumisessa. Riippuvuudesta selviytymistä koskevat henkilökohtaiset kokemukset tarjoavat merkittävää tukea ja inspiraatiota, kun yksilö kamppailee oman tilanteensa kanssa. 

Vertaistuki tarkoittaa sitä, että yksilö saa tukea samankaltaisessa tilanteessa olevilta, jotka ymmärtävät hänen kokemuksensa ja tunteensa.

Osallistuminen peliriippuvuuden tukiryhmiin, tuo elämään turvallisen tilan, jossa jakaa omia haasteita. Samalla saat rohkaisua muilta, jotka ovat kokeneet samankaltaisia vaikeuksia.
Yhteisössä kukaan ei ole yksin ongelmiensa kanssa, ja tämä tietoisuus voi vähentää häpeää ja eristäytymistä. 

Opi muiden kokemuksista ja onnistumisista

Kun kuulet muiden onnistumisista, ja kohtaat samankaltaisia vaikeuksia kohdanneita henkilöitä, saat toivoa sekä innostusta omaan toipumisprosessiin. Yhteisö tarjoaa paikan, jossa yksilö voi jakaa omia onnistumisiaan ja saada tunnustusta saavutuksistaan, mikä vahvistaa positiivista kehitystä.

Lisäksi vertaistuki ja yhteisö voivat tarjota käytännön neuvoja ja strategioita peliriippuvuudesta selviytymiseen. Jaetut peliriippuvuuden kokemukset voivat auttaa yksilöä tunnistamaan omia ajatus- ja käyttäytymismalleja sekä tarjota uusia näkökulmia ongelman käsittelyyn.

Voiko peliriippuvuudesta parantua?

Peliriippuvuudesta on mahdollista päästä eroon. Toipuminen edellyttää kuitenkin sitoutumista hoitoon ja elämäntapamuutoksiin. Asianmukainen terapia, vertaistuki tai ammattilaisten ohjaus auttavat peliriippuvuuden voittamisessa. Kestävä toipuminen vaatii jatkuvaa itsetutkiskelua ja tukiverkoston ylläpitoa.

Apua peliriippuvuuteen läheisiltä tukea tarvitaan myös peliongelmaisen perheille ja ystäville

Peliriippuvuus vaikuttaa merkittävästi myös peliongelmaisen läheisiin, ja heidän roolinsa on tärkeä sekä ongelman tunnistamisessa että tukemisessa. Läheiset ovat monesti ensimmäisiä, jotka huomaavat mahdolliset muutokset peliongelmaisen

 • käyttäytymisessä
 • taloudellisessa tilanteessa ja 
 • sosiaalisissa suhteissa

Tunnistaminen edellyttää herkkyyttä ymmärtää, milloin pelikäyttäytyminen muuttuu hallitsemattomaksi. Läheinen voi ottaa asian esille myötätuntoisesti, ja ilmaista huolensa lempeästi. Tärkeää on korostaa omaa huolta ja rakkautta, sen sijaan, että asiasta syyllistetään tai tuomitaan.

Tue hakemalla tietoa

Läheiset tarjoavat parhaimman tuen rohkaisemalla peliongelmaista hakemaan ammattiapua, ja hakemalla tietoa esimerkiksi eri hoitomuotoja koskien. Keskeistä on mahdollisimman avoin keskustelu, jossa peliriippuvuudesta kärsivä henkilö tuntee olonsa turvalliseksi jakamaan kokemuksiaan. 

Läheisten rooli on tärkeä myös peliriippuvuuden hoidon aikana, emotionaalisen tuen ja huolenpidon myötä.

Peliriippuvuus ja läheiset — käännä hätä tueksi

Kun apua peliriippuvuuteen haetaan, on huomioitava myös riippuvuuden kanssa kamppailevan läheiset. Peliriippuvuus on usein läheisille hyvin kuormittavaa monessakin mielessä. Peliriippuvaisen taloudelliset ongelmat voivat heijastua myös omaan elämään, ja tärkeä ihminen voidaan kokea menetetyksi riippuvuuden johdosta.

Läheisten huomioiminen on tärkeää, sillä he kohtaavat läheisen riippuvuuden myötä stressiä, huolta ja epätietoisuutta. Perhe tai ystävät saattavat myös kokea syyllisyyttä tai häpeää peliriippuvuudesta kärsivän puolesta.

Tukea peliriippuvuudesta kärsivän läheisille on myös saatavilla. Ymmärrys vertaistuen tai terveydenhuollon piiristä voi auttaa läheistä käsittelemään omia tunteitaan sekä tarjoamaan sen myötä vahvempaa tukea peliriippuvaisen matkalla kohti toipumista.

Muita aiheita